Dzień dobry, cześć, elo ;)

Z pewnością się znamy, osobiście lub z widzenia. Nazywam się Kuba Osika i chciałbym zachęcić Państwa do głosowania 16.11 w wyborach samorządowych....

… a jeżeli nie macie jeszcze swojej kandydatki/kandydata proszę rozważyć oddanie głosu na moją osobę. Najważniejsze jednak żebyście skorzystali z tego ogromnego przywileju władzy, jakim jest głosowanie przy urnach wyborczych.
Nasz okręg jest w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ wszyscy kandydaci (a znam ich osobiście lub z dotychczasowego dorobku) są godni zaufania i z pewnością doskonale sprawdzą się w roli naszego reprezentanta w Radzie Miasta.

podpis
o mnie

Dlaczego startuję?

  • Ponieważ wierzę, że Jednomandatowe Okręgi Wyborcze są najlepszym sposobem na poprawę jakości życia publicznego poprzez odpolitycznienie anonimowych wyborów ilościowych na rzecz odpowiedzialnej jakości. Dlatego pomimo dotychczasowej drogi w Platformie Obywatelskiej startuję z niezależnego Komitetu Wyborczego aby tym samym przyczynić się do utrwalenia mechanizmu JOW.
  • Ponieważ wierzę, że moje dotychczasowe doświadczenie i jego mieszanka z (jeszcze) świeżym spojrzeniem może przyczynić się do poprawy sytuacji naszego Sanoka i osiedla.
  • Ponadto, pragnę podnieść jakość wyborów na Burmistrza Sanoka poprzez wsparcie Sebastiana Niżnika, długoletniego mieszkańca naszego osiedla, Sanoczanina od urodzenia. Swoim dotychczasowym działaniem udowodnił, że jest gotowy do pełnienia służby na rzecz społeczeństwa i że traktuje ją jako zobowiązanie nie przywilej (z którym ów służba zbyt często jest mylona). Jego osiągnięcia nie mają precedensu w dotychczasowym dorobku Powiatu Sanockiego. Mam nadzieję, że teraz będzie mógł wykazać się w nowej roli z pożytkiem dla naszego miasta.

Dlaczego stąd ?

Bo tu się wychowałem, tu się realizuję społecznie (m.in. 7 lat byłem przewodniczącym Rady Rodziców w Przedszkolu nr 3, obecnie trzeci rok zasiadam w prezydium Rady Rodziców SP1) i zawodowo. Tu jest arena mojej wszelkiej aktywności. Tu moje dzieci chodzą do szkoły (wcześniej do przedszkola). Tu z małżonką mamy nasze rodzinne domy i korzenie. Tu mieszkają nasi rodzice i rodziny. Wreszcie tu mieszkam/jestem zameldowany od 1984 roku (z małymi przerwami). Tu zawsze jestem u siebie.

Moje dokonania
PONIŻEJ NIEKTÓRE ZDARZENIA Z MOJEGO ŻYCIA:

Życiorys

Top 20
Mój PROGRAM

Co chcę zrobić ?

Mój mini program przedstawiam poniżej- to nie koncert życzeń ani zbiór obietnic, to realne sprawy, które razem możemy załatwić!

Pragnę obiecać tylko jedno- że szczerze i bezpośrednio zdam relacje z tego jak jest. Nie powiem czegokolwiek tylko dlatego, że właśnie to chcecie usłyszeć. W związku z powyższym, deklaruję regularne spotkania z Państwem np. w siedzibie Rady Dzielnicy.

Osiedle

– więcej „zielonych” miejsc parkingowych

– poprawa komunikacji wylotowej na skrzyżowaniu z ulicą Lwowską

– monitoring osiedlowych „stref zaciemnionych”

Sanok

– wsparcie inwestycji kreujących miejsca pracy

– stworzenie realnej strategii turystycznej miasta

– budżet obywatelski

POPIERAM:
Sebastian Niżnik

Sławomir Miklicz

Kontakt
Masz jakieś uwagi, sugestie

Wyślij do mnie wiadomość